Tävlingen är avgjord!

Läs om vinnande laget Prostaguard här.

finalisterna_web

På bild: Alla finalisterna i När jag blir 100 

Det här är möjligheternas tid. När andelen äldre ökar i samhället ställer det en rad frågor. Finansiering, pensioner, vård och omsorg ifrågasätts och ses som vår tids stora utmaningar. Samtidigt ställs en rad frågor om vad det innebär att vara äldre.

”När jag blir 100” är en tävling som premierar lösningar som är annorlunda, bättre och mer kostnadseffektiva. Teknik och nya tjänster kan radikalt minska kostnaderna inom vård och omsorg. Framför allt finns möjligheter till ett bättre och självständigt äldreliv med stor påverkan på utvecklingen.

I utmaningarna finns stora möjligheter i form av nya marknader och tjänster. Nya företag kommer att växa fram. ”När jag blir 100” stöttar dem som vill vara med härifrån till omvärlden.

närjagblir100_startsidebilder_omtävlingen3          närjagblir100_startsidebilder_inspiration3          närjagblir100_startsidebilder_skickainide3

Tävlingen är stängd för inlämning av idéer.

Tävlingen anordnas av Hälsans nya verktyg som är en innovationsmiljö med Östergötland som bas. Hälsans nya verktyg hjälper entreprenörer och innovatörer att ta fram nya produkter och tjänster som leder till ökat oberoende för äldre samt effektivare vård och omsorg.

gilla oss på fb

En innovationstävling för framtidens vård, omsorg och äldreliv.
Följ tävlingsarrangören på twitter