Finalister

SONY DIGITAL CAMERAREGENERATE

Regenerate bygger på en webbplattform, genom att hjälpa andra med det man själv är bra på tjänar man in poäng som i sin tur används till liknande tjänster när man själv eller någon närstående behöver extra hjälp!

Bakom idén Regenerate står 36-åriga Vedran Saran från Mjölby. Vedran lägger stor vikt vid sin familj, hans fru och två söner på 4 och 1 år som han vill ge en trygg och bra uppväxt. Han arbetar som försäkringsförmedlare och genom sitt jobb kommer han dagligen i kontakt med företag. Han har tidigare arbetat på Länsförsäkringar Östgöta, If och Swedbank i olika roller.

topoflife

TOP OF LIFE

Top of Life skapar en digital marknadsplats där det lokala utbudet av aktiviteter för pensionärer är samlat på ett ställe och presenterat på ett mycket användarvänligt sätt.

Stina Linge, Jennie Gerum och Therese Lyckenvik driver sedan september förra året Top of Life, som de startade efter att de lärt känna varandra på Chalmers School of Entrepreneurship. Teamets samlade kompetens spänner över flera områden, däribland affärsutveckling, teknik, marknadsföring och usability. Dessutom har de sedan tidigare erfarenhet av arbete med både startups och sociala entreprenörskapsprojekt. Top of Life är en internetbaserad tjänst som pensionärer kan använda i sin vardag för att hitta intressanta och roliga saker att göra. Genom denna tjänst hoppas de kunna minska den digitala klyftan samt bidra till ökad aktivering och social delaktighet.

Thomas_85A0005

DUSCHROBOT

”Dusch­‐Roboten” gör det möjligt för många fler rörelsehindrade personer att på egen hand duscha under bekväma och säkra former med ökad självkänsla och integritet. Projektet skapar samtidigt nytt utrymme för vårdgivaren att omfördela ”trånga resurser” till andra sysslor inom vården.

Thomas Ryberg har arbetat inom den internationella industrin i 30 år, främst inom högteknologi och apotek, och har haft ett antal ledande befattningar både i Sverige och i andra länder. Han har en dubbel examen från Stockholms Universitet, och har gjort kompletterande studier i Schweiz och i USA.

Thomas driver nu ”dusch-roboten” som hjälper människor med nedsatt rörlighet att utföra sin dagliga hygien på ett säkert och bekvämt sätt. Enbart i Sverige finns det mer än en kvarts miljon människor som detta berör, och inom EU handlar det om mer än 12 miljoner.

MartinJohanANSLAGSTAVLAN VERA

Anslagstavlan VERA är en digital skärm och en mjukvara som är utvecklad och anpassad för äldre. Målet är att användaren ska kunna ta del av information och kommunicera på ett självständigt och modernt sätt. Samtidigt som vår produkt banar vägen in till världen av teknik för de äldre så kommer den att underlätta och effektivisera arbete för hemtjänsten. Vi kommer erbjuda funktioner som gör det möjligt för hemtjänsten att planera och organisera sitt arbete, men också funktioner som underlättar kontakten mellan den äldre och deras anhöriga.

Anslagstavlan VERA kommer spara ekonomiska resurser, den kommer underlätta hemtjänstens arbete, men framförallt öka livskvalitén för de äldre, en grupp som blir allt större.

Anslagstavlan VERA drivs av Martin Nilsson och Johan Ekelund, två utvecklingsingenjörsstudenter som brinner för entreprenörskap och teknik.

CTMH_2014770_2-2PROSTAGUARD

Idén syftar till att ge män i övre medelåldern ett sätt att i hemmets trygga miljö kunna självtesta sig för en vanlig prostatasjukdom. Stor vikt läggs vid användarvänligheten i mätinstrumentet för att öka mätmetodens säkerhet. En IT-­baserad tilläggsprodukt ger ett nytt sätt att informera samt registrera resultaten, vilket genom dess enkelhet kommer leda till ett bättre beslutsunderlag för läkare och ökar tolkbarheten och kunskapsnivån om tillståndet hos användaren.

Teamet bakom Prostaguard är deltagare i Clinical Innovation Fellowship, en satsning på klinisk innovation från KI, KTH och SLL.

Linda har läst programmet Kemisk Biologi med inriktning läkemedel i Linköping. Därefter flyttade hon till Uppsala för att läsa sin master på Entreprenörskolan. Efter flera projekt och anställningar inom sälj och marknadsanalys använder hon nu sitt driv till att skapa innovation inom vården.

Helena är teamets läkare som varit kliniskt verksam framför allt i primärvården. Under studietiden forskade hon kliniskt på Plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska i Göteborg. Sedan tidigare har Helena ett Diploma of Business, vilket kommer till pass nu när kunskaperna ska kombineras!

Mikael är civilingenjör från programmet Teknisk Biologi på Linköpings Universitet. Den senaste tiden har han arbetat som doktorand i gruppen mikro- och nanosystem på KTH, där han forskat inom mikrofluidik och s.k. lab-on-a-chip. Att få in nya tekniska lösningar i vården är en utmaning han gärna tar sig an.

Christopher är industridesigner och utbildad inom Human care och Design för alla. Han har jobbat med flertalet brukarorienterade medtech projekt tidigare och uppmärksammats med designutmärkelser för dessa. Christopher brinner för en mer produktutveckling där användare sätts i centrum för att skapa en bättre design för alla.

Personer i bilden från vänster till höger: Linda Svensson, Helena Bladh, Mikael Karlsson, Chirstopher Scheutz

En innovationstävling för framtidens vård, omsorg och äldreliv.
Skicka in ditt bidrag
%d bloggare gillar detta: