Faktabakgrund

Åldersexplosionen

Sverige möter en förändrad demografi. Det märks när 40-talisterna går i pension. Andelen som är över 65 år ökar från 1,6 miljoner till ca 2,5 miljoner år 2040.

I takt med att andelen äldre ökar i Sverige väcks frågor gällande vård, omsorg och livskvalitet. Antalet äldre över 80 år där vårdinsatser gör sig gällande kommer att öka med 34 % fram till år 2025. Samtidigt förväntas livslängden att öka. Sammantaget innebär det behoven av vård och omsorg ökar.

köpkraft_300

Marknaden

Idag står äldre för den större delen av köpkraften, de som är över 55 år står för 60 %. Det finns anledning att tro många äldre kommer att köpa de tjänster som de vill ha, de må vara konsumtionsvaror, teknik eller vårdtjänster.

Teknikens roll för ett bättre liv

I takt med att det kommer många nya produkter och tjänster som underlättar vardagen för äldre har attityden till IKT (informations- och kommunikationsteknik) blivit mer positiv. Fördelarna uppmärksammas allt mer. Idag ger tekniken möjligheter till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället.

Tekniken kan ge äldre personer ett självständigare liv. Den kan också vara stöd för anhöriga och i kontakten med vård och omsorg. Framför allt finns det möjligheter för äldre att leva aktiva liv och spela en roll i utvecklingen.

Några av de användningsområden som idag finns är sociala nätverk och samvaro, trygghetslarm, påminnelser, tillsyn och uppmuntran.

En innovationstävling för framtidens vård, omsorg och äldreliv.
Skicka in ditt bidrag
%d bloggare gillar detta: